Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε) είναι κοινωφελής οργανισμός ιδιωτικού δικαίου.

Ιδρύθηκε το 1956 στην Αθήνα με Βασιλικό Διάταγμα ως Τομέας Ψυχικής Υγιεινής.

Το 1964 θεσμοθετήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με την ονομασία Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.

Επιχορηγείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας.

Σήμερα το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα εξωνοσοκομειακών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

σε πανελλαδικό επίπεδο με έδρα την Αθήνα.

Στη Δομή Ψυχικής Υγείας της Πάτρας λειτουργούν οι εξής υπηρεσίες:

  • Μονάδα Ενηλίκων
  • Μονάδα Παιδιών και Εφήβων 

Στην Μονάδα Ενηλίκων περιλαμβάνονται το Κέντρο Ημέρας και η Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών.

 

ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)
Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Μυκηνών 1, 26332, Πάτρα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Τηλ: 2610 – 336666
e-mail: m.g.ps.patra@gmail.com