Εκπαίδευση στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Η Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Μ.Γ.Ψ.) του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε Πάτρας παρέχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

υπό την εποπτεία της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ (Ε.Ε.Γ.Ψ). και την συνεργασία της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ. 

Η Ε.Ε.Γ.Ψ. είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμπεριφορικής Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας (E.A.B.C.T.).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Μ.Γ.Ψ. είναι πιστοποιημένο πρόγραμμα από την E.A.B.C.T.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών

καθώς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμπεριφορικής- Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας (E.A.B.C.T.) μετά από αίτησή τους.

Οι εκπαιδευόμενοι της Μ.Γ.Ψ. έχουν την δυνατότητα να γινούν δόκιμα μέλη της Ε.Ε.Γ.Ψ.

Ως δόκιμα μέλη θα έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της Ε.Ε.Γ.Ψ.

καθώς και την δυνατότητα μειωμένης συμμετοχής στις ημερίδες και τα συνέδρια που διοργανώνει η Ε.Ε.Γ.Ψ.

Το κόστος της εγγραφής ως δόκιμα μέλη στην Ε.Ε.Γ.Ψ είναι 25€ (εφάπαξ).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τρία (3) έτη.

Στο πρώτο έτος παρέχεται θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση.

Στα δύο (2) επόμενα  έτη παρέχεται κλινική ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση, με  ψυχοθεραπευτική ανάληψη οκτώ (8) κλινικών περιπτώσεων με ατομική και ομαδική εποπτεία.

Το πρώτο έτος σπουδών της εκπαίδευσης στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης

των ειδικευόμενων ψυχιάτρων ενηλίκων και παιδιών – εφήβων

της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Πατρών.

Η προαγωγή από το ένα έτος στο άλλο γίνεται μετά από αξιολόγηση.

Η Μ.Γ.Ψ. χορηγεί:

α) Βεβαίωση Παρακολούθησης, για κάθε έτος σπουδών, μετά από επιτυχή παρακολούθηση, .

β) Πιστοποιητικό Σπουδών μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Απευθύνεται σε: ψυχολόγους με άδεια άσκησης επαγγέλματος και ψυχιάτρους ενηλίκων και παιδιών - εφήβων, (ειδικευόμενους και μη).

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Στέφανος Κούλης

Ψυχίατρος

Δ/ντής Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε. Πάτρας

 

ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)
Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Μυκηνών 1, 26332, Πάτρα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Τηλ: 2610 – 336666
e-mail: m.g.ps.patra@gmail.com