Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανά έτος του εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζονται ως εξής:

Α έτος:  1.000€

Β έτος:  700€

Γ έτος:  700€

Το κόστος της συνολικής εποπτείας για κάθε ψυχοθεραπεία ορίζεται στο ποσό των 300€.

- Για την εγγραφή στο Α' έτος καταβάλλεται το ποσό των 200€ γιατο Α' έτος.

- Με την έναρξη του Β' & Γ' έτους καταβάλλεται το ποσό των 150€.

- Το υπόλοιπο ποσό για κάθε έτος καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις, η 1η στο μέσο του ακαδημαϊκού έτους & η 2η προ του τέλους του ακαδημαϊκού έτους. 

ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)
Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Μυκηνών 1, 26332, Πάτρα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Τηλ: 2610 – 336666
e-mail: m.g.ps.patra@gmail.com