'Εναρξη μαθημάτων

'Εναρξη μαθημάτων

 Τα μαθήματα για το Α' Έτος ξεκινούν την Πέμπτη 19/10/2023 και το Β' και Γ' Έτος ξεκινούν την Παρασκευή 20/10/2023

ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)
Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Μυκηνών 1, 26332, Πάτρα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Τηλ: 2610 – 336666
e-mail: m.g.ps.patra@gmail.com